digital marketing
wettelijke bepalingen 2017-12-11T12:35:54+00:00

PRIVACY & GEBRUIKSVOORWAARDEN & COOKIE STATEMENT VOOR DE WEBSITE

Wij appreciëren uw bezoek aan onze website en wij vinden uw privacy belangrijk.  Daarom informeren we u graag over de gebruiksvoorwaarden op deze website.

Deze website is eigendom van Portland Lighthouse bvba met zetel in de Valkstraat 57 – 2860 St Katelijne Waver. En heeft als ondernemingsnummer 0502.543.043

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen. Portland Lighthouse bvba behoudt zich het recht om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen.

A. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van Portland Lighthouse bvba, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, Ebooks e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Portland Lighthouse bvba of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men schriftelijk een klacht indienen op het adres van de zetel zoals hierboven vermeld, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie (teksten, beelden, Ebooks en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

B. Privacy

De toegang tot de informatie die op of via de site kan worden verkregen, geschiedt in principe zonder gegevens van persoonlijke aard zoals naam, adres, e-mailadres, enz. te moeten opgeven. Het is echter mogelijk dat een aantal persoonlijke gegevens, voornamelijk contactgegevens, worden gevraagd met het oog op het verstrekken van bijkomende diensten (aanvragen voor informatie, inschrijven op nieuwsbrief,…). In dit geval zullen de meegedeelde gegevens behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u bij Portland Lighthouse bvba het recht tot toegang, rechtzetting en vernietiging van uw gegevens van persoonlijke aard.

De persoonsgegevens verkregen via deze website mogen worden verwerkt door Portland Lighthouse bvba voor onder meer commerciële prospectie en promotie. U hebt het recht om bezwaar te maken dat deze gegevens worden gebruikt voor de bovengenoemde marketing doeleinden. De gegevens worden bijgehouden voor onbepaalde duur of tot we een aanvraag ontvangen van de gebruiker om de gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan ten alle tijden. Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet doorgegeven aan derden.

De verantwoordelijke voor de behandeling van persoonsgegevens is: Portland Lighthouse bvba,  Valkstraat 57, 2860 St Katelijne Waver, info@p-l.be.

C. Cookies

Om de website gebruiksvriendelijker te kunnen maken en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van “cookies”.

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Deze “cookie” kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze “cookie” kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor u als bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

1) Functionele cookies

Om het navigeren en het inloggen op onze website te vergemakkelijken of om uw instellingen en voorkeuren bij het gebruik van onze website te onthouden.

2) Cookies voor webstatistieken

Wij maken op onze website gebruik van een systeem om statistische informatie over het gebruik van deze website te meten en te analyseren. Deze gegevens gebruiken we om de website te verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens worden anoniem verzameld, en gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan onze site te analyseren.

De gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een “cookie” wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.

Portland Lighthouse bvba oefent geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.Tenzij u uw browser instellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

COOKIES UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen op elk moment verwijderen, en de plaatsing van nieuwe cookies uitschakelen, via de instellingen van uw browser.Hoe u dit kan doen verschilt per browser. We raden u aan hiervoor het Help-gedeelte van uw browser te raadplegen.

D. Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie en gegevens op deze website zijn in handen van Portland Lighthouse bvba. Elke inbreuk op deze rechten, is verboden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van de website, inclusief de inhoud van onze Ebooks, gratis aangeboden op onze website, of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk (per e-mail) aan ons te worden aangevraagd.

E. Inhoud van de site

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt door de beheerder of zijn medewerkers. Toch kan de beheerder niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Portland Lighthouse bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en onze gratis aangeboden Ebooks.

De beheerder heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen.

De beheerder kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door één of ander virus of door een ander schadelijk element.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

F. Links naar andere websites

Portland Lighthouse bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.p-l.be. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen dan die van Portland Lighthouse bvba. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet gegarandeerd worden.

Bij vragen over de privacy policy of het cookiestatement van Portland Lighthouse bvba, kan je steeds contact opnemen met ons op info@p-l.be.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. U kunt een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend adres:

Portland Lighthouse bvba – Valkstraat 57 – 2860 St Katelijne Waver